วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตั
ชื่อ นางสาว อารีนา โต๊ะเดร์
คบ.2 การประถมศึกษา
รหัส 544188137
วันเดือนปีเกิด 21 / 5 / 2535

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวอารีนา โต๊ะเดร์
ชื่อเล่น นา
เกิดวันที่ 21 พฤษภาคม 2535
ที่อยู่ 85 หมู่ 3 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 95120